SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V13001
TL2V13001
Introductie in de Digital Humanities
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Nederlands;
Contactpersoondr. E. Stronks
Telefoon+31 30 2536007
E-mailE.Stronks@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E. Stronks
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Stronks
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingPlaatsing via plaatsingscommissie.zie:www.uu.nl/gw/studiepunt. De cursus maakt deel uit van de minor Digital Humanities.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen

Doel is zicht te bieden op de mondiale Digital Humanities (wat houdt Digital Humanities in, wat is geschiedenis en toekomst van het vak?), ii) een sterke basis voor zelfredzaamheid in digitale onderzoeksomgevingen te bieden door leidende informatica-principes te leren kennen, iii) kennismaking met het Utrechtse Digital Humanities profiel

Inhoud
“Digital Humanties gaat over nieuwe objecten die geesteswetenschappers met de opkomst van de nieuwe media bestuderen (zoals digitale televisie, serious gaming, het digitale boek, maar ook ethisch gedrag in online en digitale omgevingen, sms-taal en mens-machine interactie), en over veranderingen die het onderzoeksproces ondergaat als het gevolg van digitalisering.”
Deze introducerende cursus Digital Humanities heeft drie leerlijnen met bijpassende toetsvormen.
De eerste leerlijn heeft tot doel de breedte van de Digital Humanities wereldwijd te laten zien. In hoorcolleges wordt de geschiedenis van de mondiale Digital Humanities belicht, om daar cruciale keerpunten en ontwikkelen in te leren kennen. De leerlijn wordt getoetst met een tentamen.
De tweede leerlijn biedt een ‘survivor’s guide to computer science’, de eerste stap richting digitale zelfredzaamheid. De achterliggende technologie van de in het hoorcollege geschetste ontwikkelingen wordt in computerpractica belicht en zelf geoefend. Deze leerlijn wordt getoetst in een klein onderzoekproject dat mondeling en schriftelijk gepresenteerd wordt.
De derde leerlijn biedt de studenten een eerste zicht op het Digital Humanities profiel in Utrecht. Deze leerlijn wordt getoetst middels opdrachten die in het einddossier van deze cursus terecht komen.  Het onderwijs wordt onder meer verzorgd door gastdocenten, in werkcolleges.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 22,5 EC voor de categorie 2 (Bachelor Verdiepend) behaald
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen uit alle opleidingen uit de faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:50,00
Boek
Digital Humanities in Practice. Claire Warwick, Melissa Terras and Julianne Nyhan (eds.), Facet Publishing, 2012
Boek
David M. Berry, Understanding Digital Humanities, London: Palgrave McMillan 2012.
Boek
A Companion to Digital Humanities, ed. Sus
Werkvormen
Computerpracticum

Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges, werkcolleges en computerpractica.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de literatuur lezen die ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges wordt aangeboden, en dat ze op basis van deze bestudering deel kunnen nemen aan groepdiscussies. Tevens wordt van hen verwacht dat ze opdrachten maken ter voorbereiding van het computerpracticum.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dragen bij aan groepsdiscussies in de werkcolleges, en bereiden in groepsverband een presentatie voor.

Toetsen
Portfolio
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Verslag
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van het concept Digital Humanities, en de verschillende mondiale en Utrechtse invullingen en benaderingen.
Kennis van aantal hoofdthema’s uit de informatica die voor de Digital Humanities van belang zijn.
Kennis van de belangrijkste tools en hun toepassingen in lopende Digital Humanities (onderzoeks)projecten.
Vermogen om kennis over de Digital Humanities op eigen vakgebied te betrekken.
Vermogen een afgebakend evaluatie-onderzoek te doen.

Deadlines
Vrijwel wekelijkse deadlines voor opdrachten die deel uitmaken van het portfolio. Tentamen in week 9, inleveren onderzoeksverslag in week 10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English