SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOUE
INFOUE
Usability engineering en user experience
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOUE
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. E.L. van den Broek
Telefoon253 5966
E-mailE.L.vandenBroek@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E.L. van den Broek
Overige cursussen docent
Blok
4  (21-04-2014 t/m 04-07-2014)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOUE
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-11-2013 t/m 25-04-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2006/2007

Usability Engineering biedt een verdieping van onderwerpen die in Human-Computer Interaction aan de orde zijn geweest, maar richt zich meer specifiek op de bruikbaarheid van digitale systemen. Voorbeelden van slechte ontwerpen en onverwachte problemen in het gebruik van digitale systemen vormen in ons dagelijks leven nog steeds een bron van ergernis, en kunnen oorzaak zijn van ernstige fouten. Daarnaast ontstaat steeds meer aandacht voor user experience goals bij het ontwerpen van systemen, die bijvoorbeeld ook mooi, onderhoudend, en fun in gebruik moeten zijn. Usabilityengineering kenmerkt zich door het op systematische wijze opstellen van criteria waaraan systemen moeten voldoen, door tijdens het ontwikkelproces daarmee rekening te houden en door te evalueren of aan deze criteria ook wordt voldaan. Er staan de usability engineer verschillende methodes ter beschikking. De belangrijkste methodes, zoals taakanalyse, requirementsanalyse, heuristische evaluatie, hardop denken, cognitive walkthrough en usability testing komen in deze module aan de orde, zowel in de colleges als in praktische opdrachten. Ook wordt empirisch onderzoek besproken naar de betrouwbaarheid en validiteit van de methoden, worden de methoden met elkaar vergeleken, en bespreken we op welk moment welke methode het best ingezet kan worden. De rode draad van de cursus is gebaseerd op het uitstekende, goed leesbare boek van Sharp, Rogers and Preece(2007). De artikelen in de online reader vormen verdiepingen van de stof. De literatuur vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus.

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOUE

 

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
kan veranderen! - Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J.(2007). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. Second edition N.Y.: Wiley ISBN 0470018666 - Artikelen online.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van opgegeven literatuur

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering van opgegeven literatuur

Bijdrage aan groepswerk
Redelijke bijdrage aan groepswerk

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Schriftelijk tentamen (50%) en groepsopdrachten (50%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn om een voldoende voor het gehele vak te verkrijgen. De groepsopdrachten kunnen niet herkanst worden (in hetzelfde studiejaar).
Inspanningsverplichting voor aanvullende toets: Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.

SluitenHelpPrint
Switch to English