SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CI1V13003
CI1V13003
Communicatie in context
Cursus informatieRooster
CursuscodeCI1V13003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. R. Dolphijn
E-mailR.Dolphijn@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E. Baaren
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
K. Lotze, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.N. den Ouden
Overige cursussen docent
Blok
2  (11-11-2013 t/m 01-02-2014)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de opleidingsminor van CIW
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-10-2013 t/m 29-10-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
CIW studenten verkrijgen inzicht in de relatie tussen hun discipline en relevante andere disciplines (bijv. neurowetenschappen, psychologie, sociologie, ICT-technologie), alsmede in belangrijke maatschappelijke vragen en de bijbehorende arbeidsmarkt.
Inhoud

Misschien wel de meest opvallende eigenschap van de mens is dat we voortdurend met elkaar communiceren, op alle mogelijke manieren, via allerlei informatiedragers en communicatiekanalen. In deze academische contextcursus van de Bacheloropleiding CIW verdiepen we ons in een aantal belangrijke actuele thema’s op het raakvlak tussen CIW en andere disciplines. We stellen drie belangrijke vragen:

 

(1) Wat zijn nu eigenlijk de beperkingen en mogelijkheden die we als communicator vanuit onze biologie meekrijgen? Via uitstapjes naar psychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek bekijken we een aantal natuurlijke neigingen van het brein, zoals emoties en preferenties hebben, socialiseren, symboliseren en verhalen maken.

 

(2) Wat zijn de beperkingen en mogelijkheden van het medium, en de technologie er achter? In dit onderdeel bekijken we de materialiteit van het medium, de algoritmes en protocollen die zij toestaan, en de digitalisering van vrijwel alle (massa)media.

 

(3) Wat gebeurt er precies als je mens en medium bij elkaar brengt? We bekijken hier verschillende aspecten van ‘media-geletterdheid’, zoals ervaring, verwachtingen en het doorzien van beïnvloeding, en verbinden CIW daarmee aan belangrijke maatschappelijke kwesties, op een manier die illustratief zal zijn voor hoe je later als CIWer een zinvolle bijdrage aan de samenleving of reflectie daarop zult kunnen leveren.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Reader
Reader en evt boek
Kosten materiaal:75,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Elke week zijn er 6 contacturen. Er is een hoorcollege van 2 uur waarin de stof wordt geintroduceerd en is een werkcollege van 4 uur waarin de stof wordt verdiept en de opdrachten worden besproken (en eventueel verbeterd).

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de literatuur lezen die ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges wordt aangeboden, en dat ze op basis van deze bestudering deel kunnen nemen aan groepdiscussies, de opdrachten en het schriftelijk tentamen. Tevens wordt van hen verwacht dat ze zich op basis van de feedback van de docent via meerdere opdrachten bekwamen in de lees-, schrijf- en presenteervaardigheden die in deze cursus worden geoefend.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve inbreng in het groepswerk, onderling feedback geven, vermogen tot samenwerken (taken goed verdelen, afspraken nakomen, etc).

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate waarin studenten de concepten, theorieën en onderzoeksrichtingen zoals behandeld in de colleges (ook de hoorcolleges) en de cursusliteratuur kennen en kunnen toepassen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English