SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B1MB05
B-B1MB05
Moleculaire biologie
Cursus informatie
CursuscodeB-B1MB05
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.F.M. Cremers
E-maila.f.m.cremers@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A.F.M. Cremers
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.F.M. Cremers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
BLOK1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
BLOK1
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2013 t/m 30-06-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Inhoud

Studiepad
Deze cursus is van belang voor alle vakken in jaar 1 en alle studiepaden.

 

Leerdoelen
In de cursus Moleculaire Biologie krijg je kennis van en inzicht in de structuur van biomoleculen, van cellulaire processen en van de structuur en functie van het genetische materiaal.
In het bijzonder leer je:
-  de structuur van biomoleculen, de algemene processen in de cel en de opbouw van biologische membranen beschrijven,
-  de intracellulaire compartimenten van de cel en de bijbehorende functies benoemen,
-  de verschillen en overeenkomsten van celademhaling en fotosynthese benoemen,
-  hoe signalen van buiten af aan de cel worden doorgegeven,
-  beschrijven/uitleggen op welke manier de celcyclus wordt gereguleerd,
-  de overeenkomsten en verschillen tussen mitose en meiose uitleggen,
-  de principes van DNA replicatie en transcriptie uitleggen,
-  de principes van RNA processing en translatie en de rol van tRNA beschrijven,
  de processen replicatie, transcriptie en translatie bij prokaryote en eukaryote organismen vergelijken.

Vaardigheden
-  opstellen van een experiment,
-  uitwerken van werkcolleges in kleine groepen,
-  het systematische benaderen van problemen en kritisch denken.
-  schrijven verslag

Inhoudsbeschrijving
De cel is de basiseenheid in de biologie. Elk organisme bestaat uit cellen of is zelf één enkele cel. Door de chemische processen in cellen te begrijpen krijgen we inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van levende organismen. Dit betreft zowel dier, plant als micro-organisme.
De cursus begint dan ook met het krijgen van kennis en inzicht in de structuur van aminozuren/eiwitten, koolhydraten en nucleïnezuren. Dit inzicht van biomoleculen is essentieel voor het leren begrijpen van levensprocessen op moleculair niveau. Ook zullen de chemische processen die in de cel plaatsvinden bestudeerd worden.
In het tweede deel worden de structuur en functie van het genetisch materiaal op moleculair niveau en de invloed van mutaties op de functie van genen behandeld. Ook kijk je dan hoe genetisch materiaal in de cel wordt opgeslagen en over dochtercellen verdeeld. Daarnaast krijg je een inleiding in de moderne moleculaire genetica.
Dit zijn (hoor)colleges, werkcolleges, practicum opdrachten , een 7-tal Computer Ondersteund Onderwijs programma’s (COO’s) en opdrachten Mastering Biology.
-  Tijdens de cursus krijg je ondersteuning via Blackboard 9.1. Hier vind je college-handouts, werkcollegeopdrachten, roosters, COO’s, een biochemisch woordenboek, interessante links en zelftoetsen.
-  Mastering biology. Dit is een online programma behorende bij het boek van Campbell. Voordat je college krijgt over een bepaald hoofdstuk moet je dit hoofdstuk al voorbereiden door middel van een opdracht. Na het college zul je over dit hoofdstuk toetsvragen moeten beantwoorden.

Toetsing
De toetsing van de cursus bestaat uit twee delen: deel 1 en deel 2.
-  Halverwege de cursus leg je deeltoets 1 af en aan het einde van cursus deeltoets 2 (beide op de computer). Je krijgt voor deze toetsen een cijfer dat niet lager mag zijn dan 5.0.
-  De cijfers voor deze deeltoetsen mogen niet lager zijn dan 5.0.
-  Verder krijg je een beoordeling voor de opdrachten van Mastering Biology en voor het Praktisch werk.
Het cijfer van deel 1 bestaat uit deeltoets 1 (80%) en Opdrachten Mastering Biology (20%)
Het cijfer van deel 2 bestaat uit deeltoets 2 (80%) en Opdrachten Mastering Biology (20%)
Het eindcijfer voor de cursus bestaat uit: cijfer deel 1 (45%), cijfer deel 2 (45%) en het practicum (10%).
Bij een onvoldoende voor één of beide deeltoetsen is het mogelijk om ze afzonderlijk te herkansen mits het berekende eindcijfer niet lager is dan een niet afgeronde 4.0.

Studiemateriaal
Biology van Campbell, 9e editie 2011, Addison Wesley, Longman, Inc (eds)
-  Inlogcode Mastering Biology
-  Blokboek met handouts colleges
-  Dictaat werkcolleges en handouts COO en opdrachten (practicum), ca. € 15

Ingangseisen
Je moet ingeschreven staan voor de volgende opleiding:
- Biologie
Voorkennis
vwo met profiel Natuur en gezondheid of Natuur en techniek met biologie 1 en 2
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English