SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201000440
201000440
Boek en film: hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur verfilmd
Cursus informatieRooster
Cursuscode201000440
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Nederlands;
Contactpersoondr. S.B. Vitse
E-mailS.B.Vitse@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.B. Vitse
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.B. Vitse
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2014 t/m 28-06-2014)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 07-04-2014 t/m 08-04-2014
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het doel van de cursus is studenten te laten kennismaken met enkele hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur en hun verfilming. Deze cursus wil inzicht bieden in vorm en thematiek van deze literaire werken en in de verschillen tussen de media boek en film.
Inhoud

In deze cursus worden zes Nederlandse literaire werken en hun verfilming besproken. Tijdens de eerste collegeweken wordt het verschijnsel boekverfilming in een theoretisch en methodologisch kader gesitueerd. De relevante theoretische aspecten worden toegelicht en de inhoud van de cursus wordt in een brede theoretische context geplaatst.  De nadruk ligt daarbij op concepten als intermedialiteit en adaptatie, en op de narratologische benadering van boek en film.

In de daaropvolgende collegeweken komen werken aan bod uit de middeleeuwse, de vroegmoderne en de moderne Nederlandse literatuur. Behandelde werken zijn o.m. Karakter (Bordewijk), Turks Fruit (Wolkers), De Aanslag (Mulisch).
De film wordt vertoond tijdens de eerste bijeenkomst van elke week. Tijdens de tweede bijeenkomst gaat de docent in op vorm en inhoud van de film en op verschillen en overeenkomsten tussen tekst en film. Daarbij staat het begrip intermedialiteit centraal: wat gebeurt er wanneer een literaire tekst wordt geadapteerd voor het witte doek? Wat kan een film dat een boek niet kan en vice versa?

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Van de studenten wordt een basiskennis van de verhaalanalyse verwacht.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Literaire teksten
Bronnen van zelfstudie
Van Boven & Dorleijn, Literair mechaniek.
Verplicht materiaal
Boek
Peter Verstraten, Handboek filmnarratologie, Vantilt, 2006.
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Video/Filmvertoning

Algemeen
Een college per week is bestemd voor de vertoning van een film. Het tweede college van elke week is een hoorcollege waarin de docent het literaire werk en de verfilming ervan toelicht en analyseert.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten hebben het te behandelen literaire werk gelezen voor aanvang van de filmvertoning.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het eerste schriftelijk tentamen toetst de behandelde theorie (handboek). Het tweede schriftelijk tentamen toetst de toepassing van de theorie op de casussen en het inzicht in de verhouding boek en film

SluitenHelpPrint
Switch to English