SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFORI
INFORI
Recht en informatica
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFORI
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. mr. H. Prakken
Telefoon+31 30 2532313
E-mailH.Prakken@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. mr. H. Prakken
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2013 t/m 05-07-2013)
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFORI
Cursusinschrijving geopendvanaf 04-11-2012 t/m 26-04-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

"UU-bachelorstudenten Informatica en Informatiekunde hebben voorrang op andere studenten."

Wie tegenwoordig als informaticus gaat werken, wordt haast onvermijdelijk met juridische vragen geconfronteerd. Automatiseringsprojekten worden vastgelegd in kontrakten, en als er iets misgaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is. Het internet maakt nieuwe vormen van zakendoen (e-commerce) mogelijk, die om nieuwe vormen van juridische bescherming vragen. Ook maakt het internet grootschalige vormen van misbruik en criminaliteit mogelijk: denk aan het uitwisselen van software en digitale muziek, maar ook van kinderporno of racistisch materiaal. Tenslotte laten internetgebruikers vele digitale sporen na, wat vragen oproept omtrentde privacybeschermning.

Daarnaast wordt de ICT steeds vaker en grootschaliger ingezet in het recht en het openbaar bestuur. Zo wordt het kontakt tussen burger en overheid steeds meer digitaal (e-democracy, e-government), en wordt ICT steeds vaker ingezet bij de ondersteuning van rechtspraak, wetsuitvoering en advocatuur, in de vorm van bijvoorbeeld databanken, kennissystemen, en 'case management' systemen. Juridische geschillen over e-commerce kunnen tegenwoordig soms zelfs on-line uitgevochten worden. Tenslotte kan ICT zorgen voor technische bescherming van juridische rechten, zoals bij 'digital rights management'.

In het eerste (en grootste) deel van dit vak zullen juridische aspecten van informatica behandeld worden, zoals aansprakelijkheid bij automatiseringsprojekten en van internetproviders, digitale kontrakten, intellectuele eigendom van software en digitale informatie, computercriminaliteit, en privacybescherming. Dit deel heeft tot doel om de student bewust te maken van de juridische kwesties waarmee een informaticus in de beroepspraktijk geconfronteerd kan worden.

In het tweede (kleinere) deel maakt de student kennis met de voornaamste informaticatoepassingen in het recht en het openbaar bestuur. Doel van dit deel is om te laten zien hoe de informatica ingezet kan worden bij het reguleren van de samenleving, inclusief het bevorderen van democratie en goed bestuur.

 

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFORI

 

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
C.N.J. de Vey Mestdagh, J.J. Dijkstra & S.C. Huisjes, ICT Recht voor de Praktijk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2008. ISBN 978-90-01-98442-7
Boek
Arnoud Engelfriet, De Wet op Internet, 2e editie. Eindhoven: Ius Mentis BV, 2010. ISBN 978-90-813360-3-1.
Dictaat
Literatuurbundel Recht en Informatica, Februari 2011.
Aanbevolen materiaal
Artikelen
Verschillende online publikaties.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Negen wekelijkse huiswerkopdrachten, waarvan zeven verplicht, en een afsluitend tentamen over de gehele stof. NB: deelname aan het tentamen staat alleen open voor wie aan de aanwezigheids- en inleververplichtingen heeft voldaan. Het eindcijfer wordt voor een derde bepaald door de zeven hoogste cijfers voor de huiswerkopdrachten (alle zeven opdrachtcijfers tellen even zwaar mee), en voor tweederde door het tentamencijfer.

SluitenHelpPrint
Switch to English