SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GE3V12011
GE3V12011
De opkomst van Azië: een wonder?
Cursus informatieRooster
CursuscodeGE3V12011
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCasuscursus
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. R. Raben
E-mailR.Raben@uu.nl
Docenten
Docent
dr. R. Raben
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Raben
Overige cursussen docent
Blok
1  (10-09-2012 t/m 10-11-2012)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkingplaatsing d.m.v. plaatsingscommissie, zie www.hum.uu.nl/studiepunt
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2012 t/m 21-08-2012
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Actieve verwerving van analystische kennis van de economische en politieke geschiedenis van Oost- en Zuidoost-Azië in de twintigste eeuw; het opzetten en verrichten van een eigen onderzoek; het schrijven van een historisch betoogt; het presenteren van eigen onderzoek.
Inhoud

Hoe miraculeus is de opkomst van Azië? In deze cursus traceren we de politieke en economische dynamiek van oostelijk Azië vanaf de hervormingen in Japan in de late negentiende eeuw tot aan de opkomst van de Chinese reus in de laatste decennia. Aan bod komen de geschiedenis van kolonisatie, oorlog en dekolonisatie, Koude Oorlog en de snelle modernisering van Aziatische samenlevingen. We kijken vooral naar de voorwaarden voor de sterke economische groei na de Tweede Wereldoorlog. We beschouwen verschillende verklaringen van de bloei. Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de rol van de staat in de snelle ontwikkeling van de Aziatische economieën, maar ook naar de betekenis van de Koude Oorlog en de Verenigde Staten, de miraculeuze opkomst van China na 1978, de gevolgen van het neoliberalisme, en de spanningen die de snelle groei teweegbrengt. Het college richt zich vooral op Oost- en Zuidoost-Azië.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 7,5 EC voor de categorie 2 (Bachelor Verdiepend) behaald
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tcs-Basiscursus historisch onderzoek (TC2V11002)
    • Tcs-Basiscursus historisch onderzoek (200500115)
    • Ges-Onderzoeksseminar I (200600303)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English