SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: EC2EBE1
EC2EBE1
Essentials of Business and Entrepreneurship
Cursus informatieRooster
CursuscodeEC2EBE1
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Economie en bedrijfseconomie;
ContactpersoonNog niet bekend
Docenten
Contactpersoon van de cursus
Nog niet bekend
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2012 t/m 11-11-2012)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen

Inhoud
For English version scroll down!
 

Niet gezamenlijk in het examenprogramma in te brengen met Financiele verslaggeving (ECB1IBE), Essentials of Business & Entrepreneurship 1/2/3/4 (EC2EBE 1/2/3/4), UCSSCEO22, Essentials & Entrepreneurship (GNBA221706), Bedrijfseconomie (RGBOB0110), De Entrepreneur (BMW30705) .

 
In deze cursus bereiden studenten zich voor op het bedrijfsleven door ze kennis te laten maken met de beginselen van bedrijfskunde en ondernemerschap. Ondernemerschap kent verschillende vormen, de meest bekende is het starten van een nieuw bedrijf.  Daarnaast is er een groeiende behoefte aan ondernemende medewerkers in zowel commerciële als publieke organisaties. Via hoorcolleges en academische literatuur krijgen studenten basiskennis over verschillende aspecten van bedrijfskunde waaronder strategie, marketing, financiën, organisatie en management. Deze onderwerpen komen samen in een grote praktische opdracht waarbij studenten een bedrijfsplan moeten schrijven in kleine teams om de theorie toe te passen.

Kies een voor jou geschikte periode
De cursus wordt in elke periode van het jaar aangeboden. Studenten kunnen in elke periode meedoen, ongeacht hun achtergrond. Er is geen voorkennis vereist
.

Minor Ondernemerschap
Introductie Bedrijfskunde en Ondernemerschap is de eerste cursus in de minor Ondernemerschap. Na deze cursus kunnen studenten verder met Venture Marketing (EC3VM) en Finance for Entrepreneurial Ventures and Business Organizations (EC3VF)en de minor afronden met een keuzevak. De keuzevakken komen van verschillende faculteiten zodat studenten de minor af kunnen ronden met hun eigen specialisatie met vakken zoals Zorgmanagement, Sociaal Ondernemerschap of Organisatiemanagement en ICT.

Voor meer informatie over ondernemerschapsonderwijs waaronder een uitgebreide lijst met mogelijke keuzevakken zie: http://www.uu.nl/rebo/ondernemerschap

Leerdoelen
Aan het eind van de cursus heeft de student:

·         Basiskennis van strategische, organisatie en financiële informatie die een ondernemer nodig heeft om een bedrijf te starten en besturen

·         Kennis van het doel, gebruik en de typische inhoud van een bedrijfsplan voor verschillende doeleinden

·         Voorbereiding op het omgaan met incomplete informatie en onzekerheid rondom het evalueren van een bedrijfskans

·         Meer ervaring met samenwerking in kleine groepen en vaardigheden in het overtuigend presenteren van bedrijfsinformatie

·         Geleerd aannames te toetsen door te communiceren met klanten en mensen uit het bedrijfsleven

Format
De cursus bestaat uit een combinatie van interactieve hoorcolleges en werkgroepen.

Inspanningsverplichting
Studenten worden geacht minimaal 80% van de bijeenkomsten voorbereid en aanwezig te zijn en dienen alle individuele en groepsopdrachten op tijd ingeleverd te hebben via Blackboard.

Dit betreft een intensieve cursus waarvoor de gemiddelde student zeker 20 uur per week nodig heeft, voor individuele opdrachten en groepswerk naast de contacturen. Het wordt studenten afgeraden deze cursus te volgen als men meer dan twee vakken in dezelfde periode wil volgen.

Ingangseisen
Het wordt aanbevolen 60 ECTS punten behaald te hebben.

Instructional mode
Werkgroep 2 x per week 120 minutes
Hoorcollege 1 x per week 120 minutes

Toetsen:
Assignment(s) 1 (40%)

Assignment(s) 2 (10%)
Exam (50%) 
 

English version

Bachelor students Economics and Business Economics can follow 'other economic electives', like this course, only as part of the optional course profile. Cannot be combined with Financial Accounting (ECB1IBE), Essentials of Business & Entrepreneurship 1/2/3/4 (EC2EBE 1/2/3/4), UCSSCEO22, Essentials & Entrepreneurship (GNBA221706), Bedrijfseconomie (RGBOB0110), De Entrepreneur (BMW30705) in the exam programme.

In this course students are prepared for business and entrepreneurship from an academic standpoint. Entrepreneurship can be brought into practice in several ways. First, you can think of starting up new businesses. Second, there is a big demand within existing organizations, both for-profit and non-profit, for employees with an entrepreneurial attitude. Students are stimulated to come up with business ideas and will subsequently learn the difference between ideas and opportunities. Through lectures and the use of academic literature, the students will gain basic understanding of different aspects of business such as strategy, marketing, finance, human resources, organization and management. The topics come together in the course's major assignment: students have to write a business plan in small teams to put the theory into practice.

Choose any period to fit your schedule
The course is offered in each period. Students can enroll in any period, regardless of their background. No prior knowledge is needed
.

Minor Entrepreneurship
Essentials of Business and Entrepreneurship is the first course of the Minor Entrepreneurship. After completing this course students can choose to continue with Venture Marketing (EC3VM) and Finance for Entrepreneurial Ventures and Business Organizations (EC3VF) and a fourth elective course. Electives from various departments are possible so students can specialize in their own field, it ranges from courses in Health Care Management, Social Entrepreneurship, Leadership, to ICT in Organization and Management.

For more information on business and entrepreneurship education and a complete list of possible electives for the minor Entrepreneurship see: http://www.uu.nl/entrepreneurship

Learning objectives
At the end of the course the student:

·         Has basic knowledge of strategic, organizational and financial information that an entrepreneur needs in order to start and run a business.

·         Is able to define the purpose of the business plan and its content and he or she has the capability of writing a good business plan for different purposes

·         Is more comfortable in dealing with incomplete information and uncertainty for the purpose of assessing a business opportunity

·         Has increased his/her cooperation skills by working together in small teams and has improved his/her skills of effectively transferring information by presenting his/her work to others.

·         Has learned to test assumptions by communicating with external stakeholders

Format
The course is offered as a combination of interactive lectures and workshops.

Effort requirements
Students are expected to be present and well prepared at 80% of the meetings and have to hand in all individual and group assignments on time through Blackboard.

This is an intensive course, which requires the average student about 20 hours of work per week for individual assignments and group work besides contact moments. It is not advised to follow this course if one wants to complete more than two courses in one period.

Prerequisites
A score of 60 ECTS is recommended.

Instructional mode
Tutorial 2 x per week 120 minutes
Lecture 1 x per week 120 minutes

Assessment method:
Assignment(s) 1 (40%)
Assignment(s) 2 (10%)
Exam (50%)

For information about schedule, enrollment, etc. please consult the Utrecht School of Economics Student Desk: www.uu.nl/students/use 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Studiewijzer
Essentials of Business and Entrepreneurship reader
Werkvormen
hoorcolleges

werkcolleges

Toetsen
Assignment 1
Weging40
Minimum cijfer1

Assignment 2
Weging10
Minimum cijfer1

Final exam
Weging50
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English