SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4060
USG4060
De sociale organisatie van sport
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4060
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. A.E. Knoppers
Telefoon+31 30 2537801
E-mailA.E.Knoppers@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. A.E. Knoppers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.E. Knoppers
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2011 t/m 05-02-2012)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLet op: USBO publiceert geen roosters via Osiris. Roosterinformatie is te vinden op: www.uu.nl/studenten/usbo
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus heeft de student:
  • kennis van en inzicht in de rol die sport speelt in de maatschappij (en andersom) en in de betekenissen die aan sport worden gegeven;
  • kennis van en inzicht in de verschillende theoretische stromingen in de sportsociologie en in de relaties tussen sport, de media, en maatschappelijke ordeningsprincipes zoals gender, etniciteit, sociale klasse; en validiteit/lichamelijke beperkingen;
  • kennis van vaardigheden in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek en het schrijven van een werkstuk vanuit een kritisch sociologisch perspectief;
  • vaardigheid in het gebruik van een kritisch sociologisch perspectief met betrekking tot organisatiepraktijken en discoursen in de sport.

Inhoud
Bijna iedereen kan wel over sport meepraten en heeft een mening over bepaalde sportgebeurtenissen. In deze cursus wordt ook over sport gesproken maar dan vooral vanuit een kritische sociologische invalshoek. Deze manier van denken wordt voortdurend vergeleken met de veelal gebruikelijke functionalistische manier van kijken naar de sport, waarin dominante waarden nauwelijks ter discussie worden gesteld.

Thema's die op die manier aan de orde komen zijn de relaties tussen sport en macht, media, etniciteit, validiteit, sociale klasse en gender. We bestuderen in deze thema's sport als een sociale praktijk die bepaalde ordeningsprincipes versterkt en verandert. Bij de analyses worden steeds de context en historische ontwikkelingen van de verschijnselen meegenomen.

Status
Keuzecursus, verplichte cursus voor de FSW minor Sport, Bewegen en Beleid.

Voorkennis
Voor studenten uit de FSW-minor Sport, Bewegen en Beleid en voor studenten B&O: geen.
Voor overigen: de B&O-cursus 'Inleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap'.
 
Werkvormen
Hoorcollege en werkgroepen.
 
Literatuur 
  • Coakley, J. & Pike, E. (2009) Sports in society: Issues and controversies: McGraw Hill.London
 
Aantal deelnemers
Maximaal 60. Plaatsingsvoorrang voor studenten van de FSW minor Sport. De overige plaatsen worden toegewezen op volgorde van inschrijving, met 50% van de plaatsen gereserveerd voor studenten B&O. Minimum aantal inschrijvingen staat op 10, bij minder zal de cursus geen doorgang vinden.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Mondeling tentamen
Weging50
Minimum cijfer5

Schriftelijk werkstuk
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English