SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBOO0300
RGBOO0300
Verdieping goederenrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBOO0300
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. H. Bounjouh
E-mailh.bounjouh@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. H. Bounjouh
Overige cursussen docent
Docent
mr. H. Bounjouh
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. N.C. van Oostrom-Streep
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
A.M. Steegmans
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. P.M. Veder
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2012 t/m 08-07-2012)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
- Het de student laten kennisnemen van de structuur en samenhang van het (notariële) onroerend goed; - het verdiepen van het inzicht van de student in de tot gemeld rechtsgebieden behorende deelonderwerpen; - het ontwikkelen van vaardigheden bij het hanteren van de relevante rechtsbronnen; - het geven van inzicht in de (notariële) praktijk van genoemd rechtsgebied; - het ontwikkelen van vaardigheden in het oplossen van (praktijkgerichte) casus op genoemd gebied; - onderzoeksvaardigheden
Inhoud

In gemeld vak worden de belangrijkste onderwerpen van het notariële “vastgoed” behandeld, waaronder levering, financiering en beslag, “stapelen” van rechten en executie. Figuren als mandeligheid, opstal, erfpacht en appartementsrecht worden uitgewerkt en de samenhang tussen de diverse onderwerpen wordt aangegeven en in geïntegreerde casus behandeld.

 Plaats van het vak in het curriculum:

-          Dit bachelorvak is een juridisch verplicht vak in de richting Notarieel recht

-          Vrij juridisch keuzevak

 

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • afgerond
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Inleiding privaatrecht (RGBG00120)
    • Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBG00220)
    • Grondslagen van het recht (RGBG00300)
    • Inleiding strafrecht (RGBG00420)
Voorkennis
Kernvak notarieel recht
Verplicht materiaal
Reader
Onroerend goed, studiejaar 2011/2012
Kosten materiaal:20,00
Literatuur
Zie voor de uiteindelijk verplichte literatuur de reader en Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tijdens de hoorcolleges zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur van de betreffende week aan de orde komen, worden toegelicht.
De mogelijkheid bestaat dat gastdocenten, al dan niet uit de praktijk, worden ingeschakeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
Wekelijks wordt literatuur en jurisprudentie voorgeschreven. Deze dient voor het hoorcollege bestudeerd te zijn.

Bijdrage aan groepswerk
n.v.t.

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroep zullen verschillende onderwerpen die in de literatuur van de betreffende weken aan de orde komen, worden besproken aan de hand van verschillende werkgroepopdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Naast het bestuderen van de literatuur en jurisprudentie die ook voor het hoorcollege dient te worden voorbereid, moeten er casusvragen worden voorbereid. Ook is het mogelijk dat er wordt gevraagd om na te denken over een standpunt omtrent actuele discussie dat in de werkgroep moet worden verdedigd.

Bijdrage aan groepswerk
zie reader en Blackboard

Toetsen
Deeltoets A
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt het rechtswetenschappelijk en praktisch inzicht van de student met betrekking tot de systematiek en inhoud van het recht betreffende het onroerend goed in brede zin. Aan de hand van bijvoorbeeld een praktijkcasus zal worden getoetst in hoeverre de student de opgedane kennis in de praktijk kan brengen.

Deadlines
Deeltoets A een tussentoets, die zal bestaan uit een praktijkcasus, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen

Deeltoets B
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Beoordeeld wordt het rechtswetenschappelijk en praktisch inzicht van de student met betrekking tot de systematiek en inhoud van het onroerend goed. Aan de hand van praktijkcasus zal worden getoetst in hoeverre de student de opgedane kennis in de praktijk kan brengen.

Deadlines
Deeltoets B is een schriftelijke eindtoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen

SluitenHelpPrint
Switch to English