SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFODS
INFODS
Datastructuren
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFODS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. H.L. Bodlaender
Telefoon+31 30 2534409
E-mailH.L.Bodlaender@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H.L. Bodlaender
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.L. Bodlaender
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2012 t/m 06-07-2012)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFODS
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2011 t/m 27-04-2012
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Er is geen recente vakbeschrijving beschikbaar.
Onderstaande tekst is een oude vakbeschrijving uit collegejaar 2006/2007.

Alvorens men een computerprogramma kan schrijven om een probleem op te lossen, moet een aanpak (een reeks stappen) bedacht worden die het programma kan volgen om het probleem op te lossen. Zo'n reeks stappen wordt een algoritme genoemd. In dit vak worden algoritmen besproken voor het sorteren van en het zoeken in een verzameling gegevens. Zoekalgoritmen spelen een speciale rol, want ze hangen af van de manier waarop de gegevens zijn opgeslagen. Een methode voor gegevensopslag wordt een datastructuur genoemd. In het college worden diverse datastructuren behandeld.

Voor veel problemen zijn er wezenlijk verschillende algoritmen of datastructuren te bedenken. In Datastructuren leer je ook hoe je de looptijd van algoritmen (en het geheugengebruik van datastructuren) kunt inschatten zonder dat daar een implementatie voor nodig is.

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFODS&jaar=2009

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
kan veranderen! M. Goodrich en R. Tamassia, Data Structures and Algorithms in JAVA, fourth edition, John Wiley & Sons, 2006.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Er worden drie schriftelijke deeltentamens afgenomen; de eerste en de tweede duren elk anderhalf uur, de derde duurt drie uur. De latere deeltentamens spelen een grotere rol in het eindcijfer dan de eerdere deeltentamens. Er is een aanvullende toets in augustus waar men onder bepaalde voorwaarden aan mee kan doen. Ook bij de aanvullende toets blijven een aantal eerdere toetsen meespelen in het eindcijfer.
Voor details wordt verwezen naar de vakpagina met extra informatie.

SluitenHelpPrint
Switch to English