SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1PICA
INFOB1PICA
Informatica introductieproject
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1PICA
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. S. Renooij
Telefoon+31 30 2539266
E-mailS.Renooij@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Renooij
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Renooij
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2011 t/m 03-02-2012)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOB1PICA
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-06-2011 t/m 18-11-2011
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

 Het introductieproject informatica is specifiek bedoeld voor eerstejaars
studenten die het bachelor programma informatica volgen.

Tijdens dit project wordt er een informatica gerelateerd product
ontwikkeld in een team van ongeveer 5 studenten. Van deelnemers wordt
verwacht dat ze het vak imperatief programmeren hebben gevolgd en kunnen
programmeren in C#.

Het project is gericht op eerstejaars studenten, aan het begin van hun
opleiding, en bereidt hen voor de vakken die nog zullen volgen. Het
project is daarom niet geschikt voor ouderejaars studenten. Wil je als
ouderejaars desondanks meedoen aan het project, dan moet je voor aanvang
door middel van zelfstudie je kennis van o.a. C# op het vereiste niveau
brengen.

Nadere informatie over het project kan gevonden worden op de website:
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b1pica/

Elke projectgroep bestaat uit ongeveer 5 studenten uit dezelfde
tutorgroep. Eventuele ouderejaars studenten worden verdeeld over de
verschillende groepen. De belangrijkste werkvorm is zelfwerkzaamheid van
het team.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van
* regelmatige projectbijeenkomsten met de begeleider
* enkele hoorcolleges
* consults met experts

Het team zal het resultaat tonen bij een afsluitend symposium.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDEREJAARS STUDENTEN DIE VAN PLAN ZIJN DEZE
CURSUS TE VOLGEN:

1. Het project is niet geschikt voor ouderejaars
2. Als je het vak 'Wiskundige technieken in de informatica' hebt
gehaald, dan kan je dat niet samen met het Introductieproject opnemen in
je major:

OER 2010, art 8.1.2:
Voor studenten die voor 1 september 2010 waren ingeschreven geldt, in
afwijking van het in art. 3.5 lid 1 bepaalde, dat Wiskundige technieken
in de informatica, dat tot en met het studiejaar 2009/2010 werd
aangeboden, mag worden opgenomen in de major in plaats van
Introduktieproject informatica of Introduktieproject gametechnologie.
http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?style=2&vak=INFOB1PICA&jaar=2011

Ingangseisen
Voorkennis
C#
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

SluitenHelpPrint
Switch to English