SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: GG-VV1004
GG-VV1004
Christendom, een wereldreligie
Cursus informatieRooster
CursuscodeGG-VV1004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Religiewetenschap en Theologie;
Contactpersoonprof. dr. M.T. Frederiks
Telefoon+31 30 2539415
E-mailM.T.Frederiks@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M.T. Frederiks
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.T. Frederiks
Overige cursussen docent
Blok
1  (12-09-2011 t/m 12-11-2011)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 15-08-2011 t/m 16-08-2011
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus heeft de student(e) - inzicht gekregen in het christendom en de theologie in de verschillende contintenten - weet van de belangrijkste thema's en theologische ontwerpen mbt. interreligieuze dialoog - kennis van theologische ontwerpen met betrekking tot cultuur en sociaal-maatschappelijke contexten en kan de student(e) voorbeelden geven van theologen die zich met deze thematieken hebben bezig gehouden - teksten van nietwesterse theologen gelezen
Inhoud
Het christendom is een wereldreligie in de meest letterlijke zin van het woord. Het christendom heeft zich namelijk verspreid over alle continenten. Sterker nog, de huidige groei van het christendom is met name in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Daar ligt, anno 2010, het centrum – en de toekomst – van de christelijke traditie. De beeldvorming van het christendom in de 21st eeuw wordt bepaald door christenen in Afrika en Latijns Amerika. Reden genoeg om eens verder te kijken dan het westen als het gaat om de wereld van het christendom. 

Dit college geeft zowel een kerkhistorische als theologische inleiding op het Christendom als een mondiale religie, waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan het Christendom in de niet-Westerse wereld. Aandacht wordt geschonken aan hoe het Christendom zich verspreidde en transformeerde door zowel tijd en culturen heen en welke belangrijke theologisch thema's dit heeft opgeleverd. Gekozen is voor een geografische opzet. Dit betekent concreet dat per week een continent centraal staat. In het eerste hoorcollege van de week wordt telkens gekeken naar de kerkhistorische dimensie terwijl in het tweede college de theologie en belangrijke theologen centraal staan.

Bij de behandeling van Azië staat bijvoorbeeld de interreligieuze dialoog hoog op de agenda. In sub-Sahara Afrika staat de theologische bezinning in het teken van de culturele en sociale context waarin men leeft. Latijns Amerika is theologisch vooral bekend om zijn bezinning op het armoede vraagstuk; zowel bevrijdingstheologen als Pentecostale theologen worstelen met deze vragen en formuleren er – ieder op hun eigen wijze – antwoorden op. 

In de werkgroepen lezen we teksten van theologen uit de diverse continenten; in al deze teksten staat de verbeelding van Jezus centraal.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
J. Hill. Zondervan Handbook to the History of Christianity, Grand Rapids, Zondervan 2007 (danwel de Nederlandse vertaling, De Geschiedenis van het Christendom, Kok Kampen 2008)
Kosten materiaal:60,00
Reader
Reader
Kosten materiaal:30,00
Aanbevolen materiaal
Boek
J. Parratt, Introducing Third World Theologies, London: Routledge 2004
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit 2 keer 2 uur hoorcolleges per week. Daarnaast heeft iedere student 2 uur werkcollege per week.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de hoorcolleges dient de op Studion voor die bijeenkomst vermeldde stof uit het tekstboek te worden bestudeerd.

Bijdrage aan groepswerk
Iedere student geeft in de werkgroep een presentatie (groepjes van 2), leest de opgegeven teksten en neemt actief deel aan de discussies. Aanwezigheid verplicht.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tentamen: kennis en inzicht in de stof
Paper: zelfstandige bestudering en academische verwerking van een gekozen onderwerp
Werkgroep: voorbereiding presentatie en actieve deelname

Deadlines
Midterm en eind tentamen. Paper dient in week 9 te worden ingeleverd.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Tentamen: kennis en inzicht in de stof
Paper: zelfstandige bestudering en academische verwerking van een gekozen onderwerp
Werkgroep: voorbereiding presentatie en actieve deelname

Deadlines
Midterm en eind tentamen. Paper dient in week 9 te worden ingeleverd.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English