SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 201000178
201000178
Literatuur van Portugal
Cursus informatie
Cursuscode201000178
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Na het afronden van de cursus wordt van de student verwacht dat hij/zij een verdiepende kennis van de Portugese literatuur heeft en dat hij/zij een aantal belangrijke auteurs goed kent en kritisch kan lezen en beoordelen.
Inhoud

De cursus biedt een verdiepende kennis van de Portugese literatuur, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan moderne en hedendaagse schrijvers zoals Pessoa, Torga, Saramago, L. Jorge.

De cursus biedt de studenten de mogelijkheid aspecten van academische vorming te ontwikkelen zoals het academisch denken, werken en handelen, het hanteren van kennis in een breder context en het uitoefenen van communicatieve vaardigheden. Met name het systematisch zoeken, synthetiseren en structureren van informatie, en vervolgens het schriftelijk verwerken en analyseren van die informatie komen in grote mate aan bod.

Aanwezigheidsplicht van minimaal 80% en actieve deelname aan de cursus zijn verreist.

SluitenHelpPrint
Switch to English