SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK2W0005
CK2W0005
Datastructuren en algoritmen voor CKI
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK2W0005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Ug School Wijsbegeerte & Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoonprof. dr. V. van Oostrom
Telefoon+31 30 2532761
E-mailV.vanOostrom@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.A. Grabmayer
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. V. van Oostrom
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. V. van Oostrom
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2011 t/m 02-07-2011)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
C: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBij inschrijving alle onderdelen aanvinken.
Cursusinschrijving geopendvanaf 04-04-2011 t/m 05-04-2011
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Het om kunnen zetten van een probleem binnen de AI tot een concreet werkend (Java) programma met inzicht in de complexiteit van de gebruikte methoden.
Inhoud

In deze cursus leert u datastructuren gebruiken aan de hand van veel voorkomende problemen in de AI. Dit loopt van eenvoudige linked lists om wachtrijen te modelleren, via priority queues om wachtrijen met prioriteiten te modelleren, tot datastructuren om b.v. kortste paden in grafen te vinden. Ter vergelijking van de algoritmen op deze datastructuren wordt ook de complexiteit van de diverse algoritmen en operaties besproken.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Imperatief programmeren (INFOIMP)
    • Imperatief Programmeren (WB1B3073)
    • Imperatief programmeren (WB3073)
Verplicht materiaal
Boek
Onder voorbehoud: Data Structures & Alorithms in Java, (latest/4th Edition) Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Bijdrage aan groepswerk
Opdrachten mogelijk in tweetallen.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging60
Minimum cijfer1

Beoordeling
De practicumopgaven (60%) en een tentamen (40%)

Deadlines
3 of 4 practicumopgaven met t.z.t. bekende deadlines.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Tentamen
Weging40
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English