SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOMSO
INFOMSO
Modelleren en systeemontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOMSO
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoondr. S.W.B. Prasetya
Telefoon+31 30 2534090
E-mailS.W.B.Prasetya@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.W.B. Prasetya
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2010 t/m 04-02-2011)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOMSO
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-06-2010 t/m 19-11-2010
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Het vak Modelleren en Systeemontwikkeling (MSO) behandelt de kunst van het modelleren van grootschalige informatiesystemen. Er is zowel aandacht voor architectuur en modellen op globaal niveau als voor modellen op gedetailleerd niveau. Naast het behandelen van object georiënteerde ontwerpprincipes en de belangrijkste diagramtypen uit UML is er ruimschoots aandacht voor het oefenen hiermee, zowel individueel als in groepjes en zowel met kleine opdrachten als met een grote, meer uitdagende opdracht. Hiermee bereidt dit vak voor op het vak Softwareproject (Informatica) en op het nieuwe vak Systeemontwikkeling (Informatiekunde).

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOMSO&jaar=2010

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Alan Dennis, Barbara Haley Wixom en David Tegarden, Systems analysis and design with UML version 2.0: an object-oriented approach, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-65920-7.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Practicum (Verplicht)

Toetsen
Practicumopdracht & toets
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
7 practicumopdrachten en 2 schriftelijke toetsen. Het gemiddelde van de practicumopdrachten is P, het gemiddelde van de schriftelijke toetsen is T. Het eindcijfer is het afgeronde gemiddelde van P en T, mits P en T beide 5.0 of hoger zijn en anders het minimum van 5.0 en dit afgeronde gemiddelde. Ontbrekende onderdelen tellen als het cijfer 0. Als 2 of meer practicumopdrachten niet zijn ingeleverd of aan beide toetsen niet is meegedaan, wordt het vak als onvoltooid beschouwd.

SluitenHelpPrint
Switch to English