SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOFIL
INFOFIL
Filosofie van de informatica
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOFIL
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoonprof. dr. J.J.C. Meyer
Telefoon+31 30 2534117
E-mailJ.J.C.Meyer@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. J.M. Broersen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.J.C. Meyer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.J.C. Meyer
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.J.C.M. Starmans
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2011 t/m 08-07-2011)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOFIL
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2010 t/m 29-04-2011
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Het college bestaat, naast een wat meer algemene korte inleiding in de filosofie en de wetenschapsfilosofie meer in het bijzonder, ruwweg uit 3 delen: Het eerste deel behandelt elementen van de filosofie van de formele wetenschappen, de wiskunde en de logica, voor zover relevant voor de informatica, met aandacht voor paradoxen en stromingen. Deel twee van het college handelt over de `klassieke' filosofie van de empirische wetenschappen. Na een korte historische inleiding komen onder meer het logisch positivisme van de Wiener Kreis, Poppers kritisch rationalisme, de empirische cyclus, Kuhns paradigmatheorie en Lakatos' falsificationisme aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal actuele thema's uit de wetenschapsfilosofie, waaronder: het inductie-probleem en andere problemen rond "inductivism", het Quine-Duhem probleem , scientific realism, het probleem van "underdetemination", models of explanation en "inference to the best explanation", constructief empirisme. In het laatste deel, tenslotte, worden speciale filosofisch getinte onderwerpen met betrekking tot de informatica, zoals berekenbaarheid en de kunstmatige intelligentie, besproken.

Beschrijving:

  • algemene introductie filosofie en wetenschapsfilosofie
  • algemene indeling van de wetenschappen en plaats van de informatica in de wetenschappen
  • filosofie van de formele wetenschappen: de paradoxen in de naieve verzamelingenleer, filosofische stromingen in de wiskunde (logicisme, formalisme, intuitionisme), onvolledigheidsstelling van Goedel
  • filosofie van de empirische wetenschappen (logisch positivisme, Carnap, standaardbeeld, Popper, Kuhn, Lakatos), empirische cyclus, paradigma's
  • actuele thema's uit de wetenschapsfilosofie, waaronder: het inductie-probleem en andere problemen rond "inductivism", het Quine-Duhem probleem , scientific realism, het probleem van "underdetemination", models of explanation en "inference to the best explanation", constructief empirisme.
  • het modelbegrip in de wetenschap
  • berekenbaarheid: Turingmachines, these van Church, stopprobleem
  • filosofie van de kunstmatige intelligentie: sterke vs zwakke AI, Turing test, Searle's Chinese kamer gedachtenexperiment, kunnen computers denken?

Doelen: Na het afronden van de cursus weet de student wat (wetenschaps)filosofie is en hoe deze zich verhoudt tot de wetenschap. Hij kent de diverse soorten wetenschap die kunnen worden onderscheiden. Hij weet de grote lijnen van de filosofische stromingen in de wiskunde als voorbeeld van een formele wetenschap, de stromingen in de filosofie van de empirische wetenschappen (inclusief het standaardbeeld met de empirische cyclus), de grondslagen van het begrip berekenbaarheid en de filosofische ideeen die ten grondslag liggen aan de kunstmatige intelligentie. Hij is tevens in staat discussies te voeren over deze onderwerpen en deze compact samen te vatten. Daarnaast is hij in staat zich te verdiepen in een zelf gekozen, met het vak gerelateerd, onderwerp en hierover een scriptie te schrijven.

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOFIL&jaar=2010

 

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Ladyman, J. (2002) Understanding Philosophy of Science ; Routledge London and New York
Artikelen
Leesmap Filosofie van de Informatica: deze map met artikelen wordt tijdens het college opgebouwd.
Diverse
Sheets van de hoorcolleges
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Wordt nog bekendgemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English