SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK1W0012
CK1W0012
Inleiding taalkunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK1W0012
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Ug School Wijsbegeerte & Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoonprof. dr. H.E. de Swart
Telefoon+31 30 2536204
E-mailh.deswart@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.E. de Swart
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.E. de Swart
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. Y. Winter
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
X4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingBij inschrijving alle onderdelen aanvinken.
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Het gebruik van taal is een typisch menselijke cognitieve vaardigheid. De cursus biedt een inleiding in een aantal kerngedachten van de taalwetenschap, waarmee het taalvermogen in zijn relatie met de overige cognitieve vermogens gemodelleerd kan worden. Aan de orde komen: de relatie tussen klank, vorm en betekenis; invariante eigenschappen van taal en taalvariatie; het verwerven en verwerken van taal door mensen en machines. In de werkcolleges en computerpractica verwerft de deelnemer praktische vaardigheden in het hanteren van formele methoden en technieken die gebruikt worden om verschillende aspecten van taal (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek) te analyseren. Hierbij werken de studenten in groepjes aan een project over taalvariatie, en alleen of in tweetallen aan computationele opdrachten.

Ingangseisen
Voorkennis
Kennis van Prolog is gewenst.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Logisch programmeren
Verplicht materiaal
Boek
Daniel Jurafsky & James H. Martin (2009) Speech and Language Processing. Pearson.
Kosten materiaal:60,00
Aanbevolen materiaal
Internet pagina's
achtergrondmateriaal gespecificeerd op de cursus website
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Leesmateriaal voor elk hoorcollege wordt gespecificeerd op de cursus website.

Bijdrage aan groepswerk
Een actieve bijdrage is vereist, zowel bij het groepsproject over taalvariatie, als bij het computerpracticum.

Practicum

Toetsen
Opdracht(en)
Weging25
Minimum cijfer1

Beoordeling
Groepsproject

Opdracht(en) 1
Weging25
Minimum cijfer1

Beoordeling
Practicumopdrachten

Toets 1
Weging20
Minimum cijfer1

Beoordeling
Practicumopdrachten: 25%, Groepsproject: 25%, Toets 1: 20%, Toets 2: 30%.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

Toets 2
Weging30
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English