SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOOC
INFOOC
Organisationele communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOOC
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoondr. ir. R.J. Beun
Telefoon+31 30 2533577
E-mailR.J.Beun@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. R.J. Beun
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
X3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOOC
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

DEZE CURSUS WORDT IN HET CURSUSJAAR 2008/2009 NIET GEGEVEN.

Doel: Het verkrijgen van inzicht in de rol en de achterliggende principes van de verschillende communicatieprocessen in organisaties. De nadruk ligt hierbij op management en interne communicatie.

Achtergrond: Communicatie is van levensbelang voor iedere organisatie. Mensen en afdelingen moeten taken kunnen afstemmen en het management moet beslissingen en veranderingen effectief kunnen doorgeven en uitleggen. Een organisatie moet bovendien nauw contact onderhouden met de buitenwereld, zoals een klant, aanleverende bedrijven of overheid. Kortom, een organisatie is een communicatiepoel van afstemming, overtuigen, (bij)sturing, onderhandelingen, transacties en conflicthantering. In deze module worden organisaties beschouwd als complexe systemen; interactie tussen de verschillende deelsystemen en feedback over de activiteiten vindt plaats door middel van het communicatieproces. Hier komen onder meer aan de orde: geschiedenis en verschillende benaderingen van organisationele communicatie, de invloed van culturele factoren op het communicatieproces, formele vs. informele communicatie, netwerken, communicatie in teams, veranderingsmanagement, effectief leiderschap en organisationele afstemming.

Vaardigheden: studenten leren hoe ze informatie- en communicatiestromen binnen een organisatie op verschillende manieren in kaart kunnen brengen. De sterke en zwakke kanten van de verschillende manieren worden geanalyseerd.

http://www.cs.uu.nl/education/vak/oc

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Eisenberg, E.M., Goodall, H.L. & Trethewey, A. (2007) Organizational Communication: Balancing Creativity and Constraint. Bedford/St. Martin. ISBN-10: 0-312-44239-4, ISBN 13: 978-0-312-44239-2 (5de editie!)
Artikelen
Enkele aanvullende artikelen. Deze artikelen zijn online beschikbaar.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Tentamen 50%, werkstuk 50%. Beide dienen voldoende te zijn. Het werkstuk bestaat uit vijf deelopdrachten. De cijferverdeling van de deelopdrachten wordt later bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English