SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOIST
INFOIST
Informatiestrategie
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOIST
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoonprof. dr. mr. J.H.A.M. Grijpink
Telefoon+31 30 2533052
E-mailJ.H.A.M.Grijpink@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. mr. J.H.A.M. Grijpink
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
X1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
C: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOIST
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Cursus heeft een max van 15 studenten. Als dit max bereikt is, wordt de cursus gesloten. Je kunt je zelf op de wachtlijst plaatsen. Mocht zich iemand uitschrijven, dan kan het zijn dat je alsnog mee kunt doen. Bachelor studenten mogen na aparte toestemming van de docent deelnemen aan het vak
Inhoud

Publiek private samenwerking vindt plaats in maatschappelijke ketens die voor onderlinge communicatie eigen informatie-infrastructuren nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een elektronisch patientdossier, een biometrisch identiteitsbewijs, een fraudebestendige sociale zekerheid, e.d. Deze ketenspecifieke informatie-infrastructuren komen zeer moeizaam van de grond en veel ketenprojecten mislukken. Het is een enorme uitdaging om de korte en lange termijn effecten van communicatieoplossingen in maatschappelijke ketens te doorzien en om de daarvoor noodzakelijke keteninformatiesystemen met succes tot stand te brengen. Wie na zijn studie een baan wil bij grote organisaties in de in de private sector, in (semi-)publieke sector of bij de overheid, moet in de toekomst op dit punt steeds meer van wanten weten. Dit seminar beoogt hiervoor een solide basis te leggen.

Doel van het seminar:

  1. Meer inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden om maatschappelijke problemen met grootschalige informatie-uitwisseling op te lossen, rekening houdend met de grondbeginselen van de rechtstaat;
  2. Het kunnen ontwikkelen van een kansrijke informatiestrategie gebaseerd op een methodologisch verantwoorde ketenanalyse;
  3. Het beter kunnen beoordelen van succeskansen van ketenprojecten;
  4. Het onderkennen van vaardigheden die nuttig zijn bij het opereren in ketens.

Studenten die het seminar met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen een afstudeeropdracht op het gebied van 'keteninformatisering in de rechtstaat' doen. Ook bestaat de mogelijkheid om bij gebleken geschiktheid als onderzoekassistent bij te dragen aan het onderzoekprogramma 'Ketenlandschap van Nederland'. Aanstelling geschiedt voor 1 dag per week voor de duur van tenminste 2 studieperioden (verlenging is mogelijk).

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOIST&jaar=2009

 

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
J.H.A.M. Grijpink, Keteninformatisering, 2006 3e dr, hoofdstukken 3, 4 en 5. Boek is verkrijgbaar bij A-Eskwadraat tegen de studentenprijs van 20 euro. info: boeken@a-eskwadraat.nl
Boek
J.H.A.M. Grijpink, Werken met Keteninformatisering, 2007, Sdu (ISBN 90 5409 226 2), hoofdstuk 2,3,6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 en 18. Boek is verkrijgbaar bij A-Eskwadraat tegen de studentenprijs van 18,75 euro. info: boeken@a-eskwadraat.nl
Boek
J.H.A.M. Grijpink, Onze informatiesamenleving in wording, 2005. Oratie, beschikbaar op www.cs.uu.nl/people/grijpink
Boek
J.H.A.M Grijpink en M.G.A. Plomp (red), Kijk op ketens, het ketenlandschap van Nederland, 2009 1e druk (ISBN 978-90-811470-2-6), hoofdstuk 1 t/m7. Boekcode KOK. Boek is verkrijgbaar bij A-Eskwadraat tegen de studentenprijs van 15 euro. Info: boeken!a
Literatuur
J.H.A.M. Grijpink, Checklist persoonsnummers en andere nummerstelsels, 2008. Code: PNR. Wordt uitgedeeld bij de aanvang van het seminar.
Literatuur
J.H.A.M. Grijpink, Checklist biometrische persoonsherkenning, 2007. Code: BPH. Wordt uitgedeeld bij de aanvang van het seminar.
Literatuur
J.H.A.M. Grijpink, Checklist identiteitsfraude, 2008. Code: IDFR. Wordt uitgedeeld bij de aanvang van het seminar.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Seminar (Verplicht)

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
De beoordeling wordt gebaseerd op het gemiddelde van twee deelcijfers: het gemiddelde van de cijfers van de twee literatuurtoetsen en het cijfer dat behaald wordt voor het werkstuk. Beide moeten voldoende zijn. Als de beoordeling van de theoriepresentatie en het werkbezoekverslag allebei voldoende zijn, wordt 1 bonuspunt toegekend dat kan worden gebruikt om een onvoldoende deelcijfer op te vijzelen. Als beide deelcijfers voldoende zijn, wordt het bonuspunt bij het eindcijfer opgeteld.

SluitenHelpPrint
Switch to English