SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: B-B3GENB09
B-B3GENB09
Genoombiologie
Cursus informatieRooster
CursuscodeB-B3GENB09
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Moleculaire Genetica;
Contactpersoondr. A.F.J.M. van den Ackerveken
Telefoon+31 30 2533013
E-mailg.vandenackerveken@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.F.J.M. van den Ackerveken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.F.J.M. van den Ackerveken
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Aanmeldingsprocedurestudentenbalie
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud

Studieadviespad
De cursus is een van de keuzecursussen in d studieadviespaden Moleculaire levenswetenschappen en Organismen, ecosystemen en biodiversiteit.

Leerdoelen
-         
het zelfstandig interpreteren van primaire literatuur en het verder verzamelen van gerelateerde informatie uit ander informatiebronnen,
-         
het kunnen samenvatten en presenteren van complexe beschrijvingen van genetische systemen en hun werking en regulatie,
-         
het belang van genoomprojecten te verwoorden, en de benaderingen en werkwijzen om genomen in kaart te brengen te beschrijven,
-         
de organisatie van genomen van hogere eukaryoten samen te vatten,
-         
het gebruik van comparative genomics samen te vatten,
-         
het doel van functional genomics en de werkwijze om functies in kaart te brengen samen te vatten,
-         
de mechanismen die het genoom veranderen te verwoorden,
-         
de modificaties in chromatine te begrijpen en toe te passen om hun invloed op de expressie van genen te beredeneren,
-         
browsers en databases te gebruiken met betrekking tot het vinden van gegevens over genen en genomen,
-         
het integreren van genomics en genetische data met het doel om in begrijpelijke taal over een bepaald onderwerp een essay te schrijven. 

Inhoud en werkvormen
In deze theoretische cursus gaan we dieper in op de structuur en organisatie van eukaryote chromosomen en de mechanismen die de regulatie, organisatie en recombinatie van DNA sequenties beïnvloeden. Tijdens de cursus behandelen we ook actuele onderwerpen als kloneren, DNA in het forensisch onderzoek, RNA interference, etc.
Iedere week volg je op maandagochtend een college dat de basis vormt voor de verdere week. Op de andere dagen werk je aan opdrachten. De docenten zijn dan beschikbaar voor overleg en eventuele nadere instructie. Op een aantal vrijdagen werk je aan computeropdrachten.
Het eerste deel van de cursus brengt je begrip van de moleculaire genetica op een hoog niveau, in het bijzonder de organisatie van chromosomen en de genregulatie. Dit onderdeel van de cursus sluit je in week 5 af met een toets.
Het tweede deel van de cursus is gericht op de analyse van genomen. Je doorloopt het complete scala van primaire DNA sequentie tot gecoördineerde expressie van het genoom. Over dit tweede deel wordt ook een toets afgenomen.
Naast individuele opdrachten werk je ook aan opdrachten in groepen van 4 studenten. In het eerste blok van 5 weken werk je met je groep aan een presentatie over een specifiek gendefect en het moleculaire mechanisme waardoor dit defect ziekte veroorzaakt. Hierbij komen alle tot dusverre behandelde aspecten terug. Daarnaast werk je in het tweede blok met je groep ook aan één specifiek genoom. Elke groep schrijft een essay over een aspect dat dit genoom zo interessant en fascinerend maakt. Je levert in de laatste cursusweek je essay in, presenteer je de bevindingen, en bespreek je het essay met de docent.

WebCT-Vista
WebCT-Vista is een belangrijk hulpmiddel tijdens de cursus. Hierop staat alle voor de cursus nodige informatie, Je gebruikt het ook om met de docenten en je medestudenten te overleggen in discussiegroepen.

Toetsing
Actieve deelname aan de computeropdrachten is verplicht. De maandagcolleges zijn hiervoor onontbeerlijk. Verder werk je zowel zelfstandig als in groepen en kan er overleg plaatsvinden via webCT.
De beoordeling vindt plaats door twee schriftelijke toetsen (40%), het voeren van het debat (10%), opdracht Gendefect (20%), opdracht Genoom (20%) en presentatie (10%).

Studiemateriaal
-        
Boek: Genomes 3, by Terry Brown, 2006, Garland Science, ISBN 0815341385 (het boek is verplicht bij de cursus),
-        
Toegang tot het internet.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Basiskennis Moleculaire Biologie (jaar 1 van de opleiding Biologie of vergelijkbaar) aangevuld met één van de volgende cursussen uit jaar 2: Biotechnologie, Ontwikkelingsbiologie en Genetica 1, of Moleculaire Genetica (of vergelijkbaar).
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English