SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOMIR
INFOMIR
Multimediale information retrieval
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOMIR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoondr. F. Wiering
Telefoon+31 30 2536335
E-mailF.Wiering@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F. Wiering
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOMIR
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op een aantal theorieën, methoden en technieken die de basis vormen voor 'information retrieval'. Naast text retrieval zal ook aandacht besteed worden aan theorieën die de grondslag vormen voor image-, video- en muziekretrieval. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de usability en evaluatie van retrievalsystemen. Kortom, na het volgen van deze cursus heb je inzicht en vaardigheden verkregen in de theorie en technieken die gebruikt worden voor de moderne search engines, zoals we die van het Internet kennen.

 

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOMIR&jaar=2008

 

Ingangseisen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Uitwisselingstalen en Datamodellering.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
De volgende literatuur wordt tijdens deze curcus behandeld: Ricardo Baeza-Yates and Berthier Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval. Addison-Wesley, 1999. ISBN: 020139829X
Artikelen
Een aantal wetenschappelijke artikelen, die ingaan op verschillende aspecten van multimedia information retrieval. Links naar deze artikelen zullen op de website worden gezet.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Practicum (Verplicht)

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Het vak wordt beoordeeld aan de hand van twee onderdelen: het practicum, bestaand uit zes onderdelen, en het tentamen aan het eind van de cursus. Het eindcijfer voor het practicum (P) is het gemiddelde van de cijfers voor de practicumopdrachten 1-6.

Aan de volgende additionele voorwaarden moet worden voldaan om deze cursus succesvol afronden:

Het practicumcijfer (P) is hoger dan 5,50
Het cijfer voor het tentamen (T) is hoger dan 5,50.

SluitenHelpPrint
Switch to English