SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOCI
INFOCI
Cognitie en informatieverwerking
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOCI
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoondr. H.H.A.M. Pruest
Telefoon+31 30 2537887
E-mailH.H.A.M.Pruest@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H.H.A.M. Pruest
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.H.A.M. Pruest
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOCI
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

Een grondige orientatie op de verschillende onderwerpen, theorieen en methoden binnen de cognitiewetenschap. Cognitiewetenschap is het interdisciplinaire onderzoeksgebied ontstaan uit psychologie, informatica, taalwetenschap, neurologie en filosofie, waarin getracht wordt cognitieve processen van mensen of systemen te begrijpen en te verklaren. Cognitieve processen zijn de denkprocessen die de basis vormen voor menselijke intelligentie. Dit vak biedt een verdieping van de kennis van de psychologische functies en processen zoals die bij het vak Human-Computer Interaction beknopt aan bod zijn gekomen. Verder ligt dit vak aan de basis van wat in het vak Kennisacquisitie en -modellering behandeld wordt. Daar gaat het om bijv. kennisgerepresenteerd in systemen en om machinaal redeneren; hier gaat het om menselijke kennis en menselijk redeneren. Het belang van het vak Cognitie en Informatieverwerking is tweeledig. Enerzijds zijn het steeds mensen die met digitale systemen omgaan. Het is dan nuttig te weten hoe mensen aspecten van die systemen waarnemen, zaken ervan begrijpen en onthouden, problemen oplossen e.d. Anderzijds blijkt kennis van de wijze waarop mensen o.a. redeneren en beslissingen nemen een vruchtbare bron te zijn voor het ontwerpen van systemen.

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOCI&jaar=2008

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Anderson, J.R. (2005) Cognitive Psychology and its Implications, 6th Edition. De 5e editie wordt NIET meer gedoogd dit jaar. Worth: New York, USA.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
literatuur bestuderen

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
stellingen uitwerken, rapport schrijven, presenteren

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Groepswerk: Vijf van de zes rapporten met antwoorden op de leeswijzervragen voor hoofdstukken 1 t/m 12, vervaardigd door groepjes van twee studenten elk. Theorie: 3 deeltoetsen, afgenomen via de computer. Zie de website voor details. Weging: Theoriecijfer 75%, toetsen worden gelijkelijk gewogen; groepswerk cijfer 25%. Voor weging binnen het groepscijfer zie de CI website.

SluitenHelpPrint
Switch to English