SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOBCI
INFOBCI
Basisbegrippen communicatie en informatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOBCI
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoondr. H.H.A.M. Pruest
Telefoon+31 30 2537887
E-mailH.H.A.M.Pruest@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. R.J. Beun
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.H.A.M. Pruest
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
D: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOBCI
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
-
Inhoud

In deze module wordt een uitvoerig begrippenkader aangeleerd en worden verschillende modellen voor communicatie en informatie behandeld. Alhoewel de behandelde begrippen en modellen breed toepasbaar zijn, ligt de nadruk op menselijke informatieuitwisseling. Communicatie wordt in eerste instantie opgevat als een cooperatief proces waarbij twee of meer personen intentioneel informatie uitwisselen. We gaan in deze module enerzijds te rade bij een aantal filosofen om zien hoe over deze begrippen is nagedacht, anderzijds zullen we ook zien hoe communicatieve situaties en informatiestromen in de praktijk kunnen worden beschreven en gemodelleerd. De student doet onder meer kennis op over symbolen, verbale en nonverbale communicatie, leert wat de verschillen zijn tussen de betekenis en bedoeling en hoe de context van invloed is op de interpretatie van boodschappen. Daarnaast komen computationele modellen voor communicatie en dialoogsystemen aan de orde.
Cursusdoelen: het ontwikkelen van een begrippenkader en het verwerven van fundamentele kennis met betrekking tot communicatie en informatie. Studenten verkrijgen inzicht in de complexiteit van beide begrippen, in het bijzonder de complexiteit van menselijke communicatie.

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOBCI&jaar=2008

 

Ingangseisen
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Reader
Voor deze module wordt een reader gebruikt.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege

Practicum (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Tentamen (60%), practicumopdrachten (40%). Beide onderdelen moeten voldoende zijn. Het tentamen bestaat uit twee deeltoetsen: deeltoets 1 (50%) en deeltoets 2 (50%). Het practicum (d.w.z. de opdrachten) kan niet herkanst worden. Om aan de aanvullende toets deel te kunnen nemen, moet de student een voldoende (minimaal 5.5) voor het practicum hebben behaald. Een eventuele aanvullende toets (in de herkansingsweek) vervangt het tentamen.

SluitenHelpPrint
Switch to English