SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOAR
INFOAR
Automatisch redeneren
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOAR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Onderwijsinstituut Informatica;
Contactpersoondr. G.A.W. Vreeswijk
Telefoon+31 30 2534094
E-mailG.A.W.Vreeswijk@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G.A.W. Vreeswijk
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.A.W. Vreeswijk
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Opmerkinghttp://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOAR
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
ToelichtingJe wordt ingeschreven voor deze cursus door de administratie van de opleiding van de cursus.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Inhoud

Een essentieel kenmerk van intelligente systemen is de manipulatie van aanwezige kennis teneinde "nieuwe" kennis af te leiden. Veel van deze technieken zijn samen te vatten onder de noemer automatisch redeneren. In het college wordt achtereenvolgens behandeld: geschiedenis, taxonomie en toepassingen AR, eenvoudige stellingenbewijzers op basis van semantische bomen, het resolutieprincipe, Davis-Putnam procedure, 1e-orde stellingenbewijzers, effect van het toevoegen van functiesymbolen en gelijkheid, hyperresolutie, UR-resolutie, paramodulatie, Otter, het testen op vervulbaarheid met behulp van stochastische algoritmen, argumentatie, abductie, het genereren van nieuwe regels met inductie, reinforcement leren van nieuwe regels, holistische vormen van redeneren zoals bijvoorbeeld Thagard's coherentietheorie. In een begeleidend practicum wordt je gevraagd een stellingenbewijzer te implementeren in een programmeertaal naar keuze.

http://www.cs.uu.nl/education/vak.php?vak=INFOAR&jaar=2008

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Informatici: Logica en verzamelingen
CKI: inleiding logica
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Gerard Vreeswijk, Automatisch Redeneren, collegedictaat versie 2007/2008.
Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer6

Beoordeling
Twee toetsen T1,T2 en een practicumopdracht P. Totaalcijfer toetsen, T, is round(0.4*T1+0.6*T2). Eindcijfer vak is round(0.25*P+0.75*T), mits P>=5 en
T>=5. Als T1, T2, of P ontbreekt, dan onvoltooid. Bij schriftelijk mag een dubbelzijdig A4-aantekeningenblaadje worden gebruikt.

SluitenHelpPrint
Switch to English