SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200501117
200501117
Taal- en spraaktechnologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200501117
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Ug School Moderne Talen;
Contactpersoonprof. dr. M.J. Moortgat
Telefoon+31 30 2536043
E-mailM.J.Moortgat@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. G. Bloothooft
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J. van Eijck
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J. Moortgat
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J. Moortgat
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureStudiepunt
ToelichtingSchrijf je voor deze cursus in via het studiepunt van jouw faculteit.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Inzicht in de taalwetenschappelijke problemen die bij het ontwikkelen van taal- en spraaktechnologie een rol spelen. Elementaire begrip van computationele technieken die voor het oplossen van die problemen gebruikt worden. Kennis van en kritische re ectie op bestaande applicaties.
Inhoud

In het dagelijks leven worden we steeds vaker geconfronteerd met taal- en spraaktechnologische producten: computerprogramma’s die (met meer of minder succes) kunnen omgaan met natuurlijke taal. Denk aan tekstverwerkers met ingebouwde spelling- en grammatica controle, zoekmachines die op een intelligente manier de gigantische hoeveelheden informatie op het web ontsluiten, vertaalmachines die via een ruwe vertaling ook anderstalige internet-documenten toegankelijk maken, tekst-naar-spraak systemen, systemen voor automatische spraak- of sprekerherkenning, enzovoort. In dit college laten we een aantal van deze onderwerpen de revue passeren. Elk onderwerp wordt op drie niveau's behandeld. Om te beginnen onderzoeken we het theoretische instrumentarium dat aan taal- en spraaktechnologische applicaties ten grondslag ligt. In de computerpractica ga je met dat instrumentarium in de praktijk aan de slag, en bouw je zelf onderdelen van taal- en spraakverwerkende systemen. Tenslotte bekijken we bestaande industriële applicaties,

en evalueren we die op hun merites.

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis taalwetenschap; elementaire ICT kennis
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen als / gelijkwaardig aan: Inleiding Algemene Taalwetenschap (200500407, 200500412, 200500410 of 200500421); Toren van Babel (200500122).
Bronnen van zelfstudie
Zie de webpagina's voor een eerdere versie van de cursus: http://tstmaster.let.uu.nl/TST
Verplicht materiaal
Reader
-
Kosten materiaal:15,00
Internet pagina's
Electronisch cursusmateriaal.
Werkvormen
Computerpracticum

Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen achtergrondliteratuur t.b.v. hoor-/werkcollege (2 uur p/w);
schrijven van bijdragen aan groepswerkstukken en voorbereiding presentaties (2 uur p/w);
lezen van instructiehandleidingen t.b.v. computerpracticum en maken van individuele practicumopgaven (3 uur p/w).

Bijdrage aan groepswerk
Gezamenlijk werkstukken schrijven, en op basis daarvan presentaties houden.

Toetsen
Computeropdrachten
Weging30
Minimum cijfer-

Groepsopdrachten
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de technische begrippen genoemd onder Cursusdoelen. Vaardigheid om bestaande technologische applicaties vanuit een wetenschappelijk perspectief te evalueren, en daarover (schriftelijk, mondeling) te rapporteren. Elementaire vaardigheid in het gebruik van computationele hulpmiddelen voor de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologie.

Aspecten van academische vorming
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Samenwerken met anderen, werken in teamverband

Presentatie
Weging25
Minimum cijfer-

Schriftelijk eindverslag
Weging25
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English