SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200401074
200401074
Functieleer voor CKI
Cursus informatie
Cursuscode200401074
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud
Inhoud:

Leerdoel

De cursus biedt aan de hand van centrale thema?s binnen het vakgebied een verdieping in de functieleer en een kennismaking met de toepassingen van de functieleer. Een student dient na afronding deze cursus:

-         uit te kunnen leggen hoe cognitief psychologen de mentale functies van de mens theoretisch analyseren en experimenteel onderzoeken

-         uit te kunnen leggen wat en hoe de rol van de neuropsycholoog is binnen onderzoek, maar ook binnen het klinische veld van de diagnostiek en de behandeling van cognitieve functiestoornissen na hersenletsel.

-         uit te kunnen leggen hoe de cognitief ergonoom de omgeving zo efficiënt mogelijk aanpast aan de cognitieve vermogens van de mens

-         deze kennis te hebben toegepast in een aantal opdrachten

 

Inhoud

Deze cursus behandelt de psychologische kennis over mentale functies. Deze mentale functies betreffen niet alleen de cognitie (zoals bijvoorbeeld de waarneming, het geheugen en de taal), maar de gehele breedte van ons mentaal functioneren. In de cursus Inleiding Cognitiewetenschap is de cognitieve psychologie reeds aan de orde geweest.

In de huidige cursus zal een verdieping in de functieleer gegeven worden waarbij het geheugen, de taal en het beslissen en probleem oplossen centraal zullen staan. Naast de hoorcolleges zijn er een viertal verdiepingscolleges die verzorgd zullen worden door hoogleraren die zich in verschillende deelgebieden van de functieleer bezighouden. Zij zullen naast een uiteenzetting van hun specialisme de samenhang tussen de verschillende deelgebieden toelichten. Ook zullen zij ingaan op recente toepassingen en onderzoek binnen de functieleer. Eén van die toepassingen is bijvoorbeeld de klinische neuropsychologie. Een tweede belangrijk toepassingsgebied is de cognitieve ergonomie. Hierbij wordt de kennis omtrent het cognitief functioneren van de mens, en in het bijzonder de grenzen van ons cognitief vermogen, gebruikt om veiligheid en werkprestaties te optimaliseren. In de werkgroepen zal de nadruk komen te liggen op het zelf doen van cognitief psychologisch onderzoek.

 

SluitenHelpPrint
Switch to English