SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300698
200300698
Computationele grammatica's
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300698
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Ug School Moderne Talen;
Contactpersoondr. Y. Winter
E-maily.winter@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P. Monachesi
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. Y. Winter
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
2
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
AanmeldingsprocedureStudiepunt
ToelichtingSchrijf je voor deze cursus in via het studiepunt van jouw faculteit.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Zie Inhoud.
Inhoud
The course will introduce basic principles of computational grammar models in the tradition of enriched rewriting systems.
Lectures about the theoretical background of grammar formalisms will be combined with practical exercises on how to formalize linguistic knowledge.
Three major topics will be covered in the course:

1. Basics of formal language processing - parsing of formal languages, in deterministic and probabilistic approaches.
2. General formal methods in grammatical formalisms for natural language:
lexicalized formalisms, unification-based formalisms, and the treatment of extraction phenomena using such frameworks.
3. Specific examples from a number of leading grammar formalisms such as Minimalist Grammars (MG),
Tree-Adjoining Grammar (TAG), Head-driven phrase structure grammar (HPSG).

Doel:
 * general knowledge of the expressivity and complexity properties of the formalisms and of their similarities and differences;
* relation between the various grammar models and their use in the language technology world;
* hands-on experience with the development and implementation of computational grammar fragments in the different formalisms;
* analysis, presentation and discussion of the literature;
* writing of a paper for the course.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Basiskennis van algemene taalwetenschap, computertaalkunde en taaltechnologie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Een cursuspakket equivalent aan het geheel van verplichte cursussen TLW, aangevuld met Natuurlijke taalverwerking, Taal- en spraaktechnologie en/of Wiskundige methoden in de taalwetenschap, dan wel gelijkwaardige kennis.
Bronnen van zelfstudie
Zie de webpagina van eerdere edities van de cursus:
http://www.let.uu.nl/~Christina.Unger/personal/compgram
Verplicht materiaal
Boek
Daniel Jurafsky & James H. Martin: Speech and Language Processing, 2nd edition.
Kosten materiaal:20,00
Internet pagina's
Webpagina met aanvullend cursusmateriaal
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege: kennisoverdracht van de basisbegrippen van de verschillende formalismen en de bijhorende parsing algoritmen.
Werkcollege: illustratie van toepassingen van deze kernbegrippen; discussie van van analysen van taalkundige verschijnselen.
Computerpracticum: implementatie van (elementaire) grammaticafragmenten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Literatuur lezen; huiswerkopdrachten maken; referaten/presentaties voorbereiden.

Bijdrage aan groepswerk
Bijdrage leveren aan computationeel werkstuk.

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Computeropdrachten
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van datastructuren en algoritmen op het terrein van verrijkte herschrijfgrammatica's
(zoals unificatiegrammatica's, tree adjoining grammars, minimalistische grammatica's). Vaardigheid om theoretische begrippen in de praktijk te brengen in de vorm van werkende computationele grammaticafragmenten.

Opdrachten
Weging30
Minimum cijfer-

Toets
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English