SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK3W3077
CK3W3077
Semantiek
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK3W3077
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Cognitieve Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoondr. J. Zwarts
Telefoon+31 30 2536057
E-mailJ.Zwarts@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Zwarts
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Zwarts
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
X1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het hoorcollege maakt niet alleen het logische instrumentarium (extensionele en intensionele typenlogica) toegankelijk van de formeel-semantische analyse van natuurlijke taal, maar biedt ook een bijna complete cursus in de Montague-grammatica. In het werkcollege bekwaamt de student zich in het gebruik van dit logisch instrumentarium, m.n. bij de analyse van de betekenis van NT.
Inhoud

Lang heeft men gedacht dat een simpele vertaling van  natuurlijke taal in de eerste-orde predikatenlogica voldoende zou zijn  om de semantische complexiteit van taal en taalgebruik te begrijpen. De  Amerikaanse logicus Richard  Montague stelde daartegenover dat de natuurlijke taal zelf een  logische taal is. Die gedachte veronderstelt een uitbreiding van de  standaardlogica en heeft geleid tot de ontwikkeling van de formele semantiek. Belangrijk instrumentarium daarvoor is ontwikkeld in de categoriale grammatica, de lambda-calculus, de typentheorie, de intensionelelogica, etcetera. Al die gebieden hebben ook hun  toepassingen buiten de natuurlijke taal, maar binnen de formele  semantiek van de natuurlijke taal wordt dit instrumentarium vooral  toegepast bij de analyse van de betekenis van zinnen en teksten. Het  werk op dit gebied wordt ook wel aangeduid als Montague-grammatica, maar in feite heeft zich  een brede traditie van analysetechnieken ontwikkeld die men meer in het algemeen zou  kunnen omschrijven als compositionele modeltheoretische semantiek, een  aanpak die wordt gekenmerkt door een zeer nauw samengaan van  syntaxis en semantiek en een hoge formaliseringsgraad. 

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Syllabus
Herman Hendriks, "Extensional Montague Grammar"
Boek
L.T.F. Gamut, "Logic, Language and Meaning. Volume 2: Intensional Logic and Logical Grammar". Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991.
Kosten materiaal:40,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege 1

Algemeen
dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Elk hoorcollege voorbereiden door 3 uur te besteden
aan het lezen van het boek en de syllabus; elk werkcollege voorbereiden door 3 uur te besteden aan het maken van opgaven.

Werkcollege 2

Toetsen
Deeltoets A
Weging30
Minimum cijfer5,5

Eindtoets
Weging40
Minimum cijfer5,5

Opdracht(en)
Weging30
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Planmatig werken
Wetenschapsfilosofische context
Wetenschappelijke context
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English