SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK2W0005
CK2W0005
Datastructuren voor CKI
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK2W0005
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Cognitieve Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoonprof. dr. V. van Oostrom
Telefoon+31 30 2532761
E-mailV.vanOostrom@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. V. van Oostrom
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. V. van Oostrom
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
X3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Het om kunnen zetten van een probleem binnen de AI tot een concreet werkend (Java) programma met inzicht in de complexiteit van de gebruikte methoden.
Inhoud

In deze cursus leert u datastructuren gebruiken aan de hand van veel voorkomende problemen in de AI. Dit loopt van eenvoudige linked lists om wachtrijen te modelleren, via priority queues om wachtrijen met prioriteiten te modelleren, tot datastructuren om b.v. kortste paden in grafen te vinden. Ter vergelijking van de algoritmen op deze datastructuren wordt ook de complexiteit van de diverse algoritmen en operaties besproken.

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Imperatief Programmeren (WB1B3073)
    • Imperatief programmeren (WB3073)
Verplicht materiaal
Boek
Onder voorbehoud: Data Structures & Aloritms in Java, 4th Editions, Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Wiley 2006.
Werkvormen
Hoorcollege 1

Hoorcollege 2

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Opdracht(en)
Weging60
Minimum cijfer1

Deadlines
4 practicumopgaven waarvoor steeds 2 weken de tijd is.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Tentamen
Weging40
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English