SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK2W0004
CK2W0004
Natuurlijke taalverwerking: Parsing-as-Deduction
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK2W0004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Cognitieve Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoonprof. dr. M.J. Moortgat
Telefoon+31 30 2536043
E-mailM.J.Moortgat@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. M.J. Moortgat
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.J. Moortgat
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
X2
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student verwerft kennis van de kernbegrippen van de categoriale grammatica: syntactische en semantische typen; basistypen en type-vormende operaties; maakt kennis met modellen voor de typentaal, met de axiomatiseringen van het computationele systeem en met de interpretatie van categoriale afleidingen; leert hoe deze wiskundige technieken gebruikt worden in taalkundige analyse. Op praktisch niveau leert men omgaan met computationele hulpmiddelen voor taalkundig modelleren.
Inhoud

De talen die we gebruiken om van gedachten te wisselen zijn systemen om door middel van concrete vorm patronen (zoals geluid, schrift) betekenis over te dragen. De structuur van talen lijkt op het eerste gezicht erg verschillend. Toch is het bouwplan in zekere zin steeds hetzelfde: een taal beschikt over een eindige voorraad woorden (of vergelijkbare kleinste elementen) en over een eindige voorraad bewerkingen om grotere configuraties te bouwen uit kleinere. Bij de kleinste elementen is de verhouding tussen vorm en betekenis willekeurig. Maar bij de bewerkingen is er een systematisch verband tussen de vorm- en de betekenisopbouw.

In dit college bestuderen we een wiskundige modellering van het cognitieve rekenapparaat dat ons in staat stelt met taalpatronen om te gaan. Het uitgangspunt daarvoor is de categoriale grammatica: een taalkundig formalisme met stevige wortels in de typentheorie en de constructieve logica. Allereerst brengen we de invarianten van het grammaticale rekensysteem in kaart: constante eigenschappen die voor alle talen gelden. Vervolgens combineren we de invariante kern van het computationele systeem met een structurele module. We laten zien hoe structurele verschillen in de opbouw van vorm en betekenis herleid kunnen worden tot lexicale verschillen tussen talen. We onderzoeken welk licht dit model werpt op het leren van een grammatica, en op de menselijke taalverwerkingsmodule.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Elementaire kennis van de propositielogica en de verzamelingenleer, logisch en/of functioneel programmeren.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen als, of gelijkwaardig aan: Inleiding logica (CKI), Logisch en functioneel programmeren (CKI), Wiskundige methoden in de taalkunde (TLW), Taal- en spraaktechnologie (TLW).

Bronnen van zelfstudie
Naslagwerken:- Encyclopedia of Cognitive Science: artikel Categorial Grammar and Formal Semantics. Nature Publishing Group (online: www.cognitivescience.net).- Van Benthem & ter Meulen (eds) Handbook of Logic and Language (Elsevier, MIT Press): hoofdstukken 'Categorial type logics', 'Mathematical linguistics and proof theory', 'Montague grammar', 'Type theory'.Zie ook de webpagina van eerdere versie van de cursus: http://www.let.uu.nl/~Michael.Moortgat/personal/onderwijs/TST.html
Verplicht materiaal
Reader
-
Internet pagina's
-
Werkvormen
Hoorcollege 1

Voorbereiding bijeenkomsten
Hoorcolleges: lezen van de achtergrondliteratuur (4 uur p/w).Werkcolleges: maken van individuele huiswerkoefeningen (4 uur p/w).

Bijdrage aan groepswerk
Computeropdrachten: taalkundige problemen oplossen in de vorm van een werkend computationeel grammatica fragment; schrijven van toelichting op het fragment (samen 4 uur p/w). Presenteren van de uitwerking van de eigen computeropdrachten tijdens het werkcollege; evalueren van de uitwerkingen van de concurrerende groepen.

Hoorcollege 2

Werkcollege 1

Werkcollege 2

Toetsen
Computeropdracht
Weging20
Minimum cijfer1

Beoordeling
Begrip van de theoretische concepten genoemd onder cursusdoelen. Vaardigheid om deze theoretische kennis om te zetten in werkende computationele analyses, gebruik makend van de bij cursus behorende software voor grammatica ontwikkeling.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Gebruiken van informatie- en communicatietechnologie ('computer literacy')
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Opdracht(en)
Weging20
Minimum cijfer1

Presentatie
Weging10
Minimum cijfer1

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English