SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: WB1BD3035
WB1BD3035
Taalfilosofie
Cursus informatieRooster
CursuscodeWB1BD3035
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Departement Wijsbegeerte;
Contactpersoonprof. dr. A. Visser
Docenten
Docent
dr. R.J. Mastop
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Visser
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A. Visser
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
3
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingTheoretische Filosofie
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
ToelichtingJe wordt ingeschreven voor deze cursus door de administratie van de opleiding van de cursus.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
De student heeft inzicht in de ontwikkeling van taalfilosofie vanaf Frege en kan op competente manier verschillende taalfilosofische posities evalueren.
Inhoud

Centraal in het college staan de vragen: Wat is betekenis? Wat is de relatie tussen woorden en dingen? Wat is waarheid? Deze vragen worden behandeld aan de hand van de ideeën van filosofen als Frege, Russell, Wittgenstein en Grice. Er worden opdrachten gegeven om het eigen nadenken te stimuleren. In de werkgroepen worden deze opdrachten besproken.

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Reader
-
Werkvormen
Hoorcollege 1

Algemeen
dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij een stuk tekst lezen en een in het werkboek gespecificeerde opdracht uitvoeren.

Hoorcollege 2

Werkcollege 1

Werkcollege 2

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
-Kennis van en inzicht in de taalfilosofische problematiek. -Vaardigheid in het lezen en interpreteren van teksten. -Vaardigheid in het schrijven van een paper.Opdrachten (35%). Essay (35%). Afsluitend tentamen (30%).

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren

SluitenHelpPrint
Switch to English