SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK1W0012
CK1W0012
Inleiding taalkunde
Cursus informatie
CursuscodeCK1W0012
Studiepunten (EC)7,5
Inhoud

Het gebruik van taal is een typisch menselijke cognitieve vaardigheid. De cursus biedt een inleiding in een aantal kerngedachten van de taalwetenschap, waarmee het taalvermogen in zijn relatie met de overige cognitieve vermogens gemodelleerd kan worden. Aan de orde komen: de relatie tussen klank, vorm en betekenis; invariante eigenschappen van taal en taalvariatie; het verwerven en verwerken van taal door mensen en machines. In de werkcolleges en computerpractica verwerft de deelnemer praktische vaardigheden in het hanteren van formele methoden en technieken die gebruikt worden om verschillende aspecten van taal (fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek) te analyseren.

SluitenHelpPrint
Switch to English