SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK1W0003
CK1W0003
Imperatief programmeren in Java voor CKI
Cursus informatie
CursuscodeCK1W0003
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Begrip van imperatief programmeren. Het om kunnen zetten van een eenvoudig operationeel idee tot een concreet werkend Java programma dat dat idee implementeert. Kennis van de syntax en semantiek van Java. Begrip van de belangrijkste concepten uit object-georienteerd programmeren.
Inhoud

De basispraktijk en theorie van imperatief programmeren  in de taal Java.  Op de hoorcolleges zal de theorie behandeld worden.  Aan de orde komen zowel de object-georiënteerde manier van denken  benodigd om in Java te kunnen programmeren,  als een behandeling van de concrete syntax die in Java gebruikt wordt.  Op de practica zal de student onder begeleiding de diverse aspecten  van Java bijgebracht worden, dmv opdrachten die aansluiten op de  in het hoorcollege behandelde aspecten (classes, inheritance etc.). 

 

SluitenHelpPrint
Switch to English