SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK1W0003
CK1W0003
Imperatief programmeren in Java voor CKI
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK1W0003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Cognitieve Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoonprof. dr. V. van Oostrom
Telefoon+31 30 2532761
E-mailV.vanOostrom@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. V. van Oostrom
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. V. van Oostrom
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
4
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Begrip van imperatief programmeren. Het om kunnen zetten van een eenvoudig operationeel idee tot een concreet werkend Java programma dat dat idee implementeert. Kennis van de syntax en semantiek van Java. Begrip van de belangrijkste concepten uit object-georienteerd programmeren.
Inhoud

De basispraktijk en theorie van imperatief programmeren  in de taal Java.  Op de hoorcolleges zal de theorie behandeld worden.  Aan de orde komen zowel de object-georiënteerde manier van denken  benodigd om in Java te kunnen programmeren,  als een behandeling van de concrete syntax die in Java gebruikt wordt.  Op de practica zal de student onder begeleiding de diverse aspecten  van Java bijgebracht worden, dmv opdrachten die aansluiten op de  in het hoorcollege behandelde aspecten (classes, inheritance etc.). 

 

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Java 2. A beginner's Guide, Third Edition. Herbert Schildt McGraw Hill Osborne. zie http://www.phil.uu.nl/java/ voor details
Werkvormen
Hoorcollege 1

Algemeen
Dagcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de hoorcolleges dienen de studenten de voor dat college bekendgemaakte stof te bestuderen. Voor de practica dienen de studenten de opgaven van de voorafgaande practica gemaakt te hebben.

Bijdrage aan groepswerk
De eindopdracht zal in groepen uitgevoerd worden. Ieder van de studenten in een groep dient pro rato bij te dragen aan het uiteindelijke door de groep ingeleverde programma.

Hoorcollege 2

Practicum 1

Practicum 2

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Opdrachten (4 kleine opdrachten: 40%, 1 grote opdracht: 30%): Het implementeren van eenvoudige
specificatie's in Java.
Tentamen (30%): Kennis van de syntax en semantiek van Java.
Begrip van de belangrijkste concepten uit object-georienteerd
programmeren (in Java), zoals object, class, thread, inheritance,
exception.

Deadlines
De deadline voor de wekelijkse opdrachten is voor het begin van het practicum van de week erna. De deadline voor de eindopdracht is de laatste dag van de periode.

Aspecten van academische vorming
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - vakspecifiek

SluitenHelpPrint
Switch to English