SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK1W0010
CK1W0010
Logica en computervaardigheden
Cursus informatie
CursuscodeCK1W0010
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
- 'Logische' rekenvaardigheid. - Technisch inzicht in en over de logica. - Theoretische resultaten over de klassieke logica's kennen. - Het kunnen omgaan (begrijpen en beheersen) met inductieve bewijzen van meta-logische resultaten. - Filosofische en wetenschapshistorische achtergronden van de logica leren kennen. - De rol van de logica in het moderne 'informatietijdperk' leren kennen.
Inhoud

Logica is de wetenschap van het geldig redeneren. Ze neemt een centrale plaats in binnen de moderne informatiewetenschappen en in het bijzonder in de kunstmatige intelligentie.  De onderwerpen die behandeld worden zijn achtereenvolgend:

-- Syllogistiek (Aristoteles) en eenvoudige verzamelingenleer.

-- Propositielogica: eenvoudige zinnen-logica (Boole)

waar verrassend veel redeneervormen mee gemodelleerd kunnen worden.

-- Predicatenlogica: uitbreiding van de propositielogica met klassieke kwantoren.

-- Vertalen van in het Nederlands gestelde zinnen naar een predicaatlogische formulering.

-- Logische (on)geldigheid achterhalen met behulp van de tableau-methode (Beth), zowel voor propositielogica als predicatenlogica.

-- Mechanisering van het redeneren: resolutiemethode voor machinale deductie.

-- Andere deductiesystemen: natuurlijke deductie, Gentzen sequentsystemen.

-- Machinemodellen: wat is een programma?

-- Onbeslisbaarheid (Church/Turing) en onvolledigheid (Gödel): de grenzen van het mechanische en menselijk bewijzen/redeneren.

Verder wordt aandacht besteed aan basale computervaardigheden.

SluitenHelpPrint
Switch to English