SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: CK1W0010
CK1W0010
Logica en computervaardigheden
Cursus informatieRooster
CursuscodeCK1W0010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Cognitieve Kunstmatige Intelligentie;
Contactpersoondr. J. Jaspars
E-mailjaspars@wins.uva.nl
Docenten
Docent
dr. J. Jaspars
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Jaspars
Overige cursussen docent
Blok
Onbekend
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
- 'Logische' rekenvaardigheid. - Technisch inzicht in en over de logica. - Theoretische resultaten over de klassieke logica's kennen. - Het kunnen omgaan (begrijpen en beheersen) met inductieve bewijzen van meta-logische resultaten. - Filosofische en wetenschapshistorische achtergronden van de logica leren kennen. - De rol van de logica in het moderne 'informatietijdperk' leren kennen.
Inhoud

Logica is de wetenschap van het geldig redeneren. Ze neemt een centrale plaats in binnen de moderne informatiewetenschappen en in het bijzonder in de kunstmatige intelligentie.  De onderwerpen die behandeld worden zijn achtereenvolgend:

-- Syllogistiek (Aristoteles) en eenvoudige verzamelingenleer.

-- Propositielogica: eenvoudige zinnen-logica (Boole)

waar verrassend veel redeneervormen mee gemodelleerd kunnen worden.

-- Predicatenlogica: uitbreiding van de propositielogica met klassieke kwantoren.

-- Vertalen van in het Nederlands gestelde zinnen naar een predicaatlogische formulering.

-- Logische (on)geldigheid achterhalen met behulp van de tableau-methode (Beth), zowel voor propositielogica als predicatenlogica.

-- Mechanisering van het redeneren: resolutiemethode voor machinale deductie.

-- Andere deductiesystemen: natuurlijke deductie, Gentzen sequentsystemen.

-- Machinemodellen: wat is een programma?

-- Onbeslisbaarheid (Church/Turing) en onvolledigheid (Gödel): de grenzen van het mechanische en menselijk bewijzen/redeneren.

Verder wordt aandacht besteed aan basale computervaardigheden.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Bij aanvang wordt een lesdiktaat verstrekt. Electronisch lesmateriaal, waaronder programmatuur voor het computer-praktische gedeelte van het college, op een bij het college horende website (adres wordt gegeven bij aanvang van het college)
Kosten materiaal:20,00
Aanbevolen materiaal
Boek
Een 'must have' voor beginnende studenten CKI die ter inleiding van het onderwerp als smaakmaker alvast aangeschaft kan worden is de klassieker van Douglas Hofstadter, 'Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid'
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Dagcollege + computervaardighedenpracticum 3 tot 6 keer.

Voorbereiding bijeenkomsten
Maken van opgaven (werkcollege), lezen van de betreffende literatuur (hoorcollege) en berekeningen maken met computerprogrammatuur die via de website van de cursus wordt aangeleverd (prakticum).

Practicum

Werkgroep

Toetsen
Toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Huiswerkopgaven + practicumopgaven (20%)
Eindtoets (80%)

SluitenHelpPrint
Switch to English